22, మార్చి 2020, ఆదివారం

విడివిడిగా ఒక్కటై పోరాడదాం

ప్రపంచం వనుకుతున్నది కరోన దాటికి
ఎదురు నిలవలేన్నన్నది, దాని అత్తరపాటుకి
నేడు భారతావనికంటుకుంది దాని సంతానం
అరికట్టేందుకు నా వంతు కృషి నే చెయ్యాలిగా
ఏ….
వుండలేనా నేను?
నాలుగు రోజులు గడప దాటకుండా
వుండలేనా నేను?
నలుగురికి కూసంత దూరంగా
వుండలేనా నేను?
విందులు లేకుండా, చిందులు తొక్కకుండా
వుండలేనా నేను?
హడావిడి లేకుండా, హద్దులు దాటకుండా
వుండలేనా నేను?
నిజమో కాదో తెలియకపోతే నోరిప్పకుండా
వుండలేనా నేను కొన్నాళ్ళు?
ఎవరి కోసం
నా కోసం, నా వారి కోసం
మానవ జాతి మంచి కోసం
కరోనా రకాసి నిర్మూలన కోసం
మనిషికో అవకాశం ఇది,
మానవత్వం చావలేదని రుజువు చేసేందుకు
తట్టుకోగలదా రాకాసి, నా జాతి తిరగబడితే
విడివిడిగా ఒక్కటై పోరాడదాం
అత్యవసరముంటేనే బయటకొద్దాం
సహకరిద్దాం ప్రతి ఒక్కరితో, శుచిగా వుందాం
మానవాళికి మన మనుగడ దిక్సూచి అయ్యేంతగా
బయపడట్లేదు, జాగ్రత్త పడుతున్నా
బయపెట్టట్లేదు, జాగ్రత్త పడమంటున్నా
@సురేష్ సారిక

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి