స్వాగతించకు మహమ్మారి కరోనాని

స్వాగతించకు మహమ్మారి కరోనాని,
నీ చుట్టము కాదది

విష పురగది,
మనిషి ఎక్కడెక్కడని వెతుకుతుంది

వాహనమవ్వకు దానికి,
మోసుకెళ్లకు నీ వారి దగ్గరికి

సంక్రమణను ఆపడమే,
సోకితే విరుగుడు లేదు దానికి

@సురేష్ సారిక

Post a comment

0 Comments