1, మే 2020, శుక్రవారం

గాజు బ్రతుకుల చుట్టూ – గాలి బుడగలంటి కంచెలు

ఎడారి జీవితమే నీది నాది
ఏమున్నది పచ్చగా
మోడుబారిన బ్రతుకులివి

భ్రమ పడి పరిగెడుతున్నాం
ఎండమావి మాయలవి

కన్నీటి మరకలే ఎటు చూసినా
ఆర్తనాదాలే వినోదమాయనా

అల్పమైన ఆనందాలే మన గమ్యాలైనవి
బుద్ధి వైకల్యంతో బ్రతుకులు భారమైనవి

గాజు బ్రతుకుల చుట్టూ
గాలి బుడగలంటి కంచెలు

నూతి లాంటి విశ్వంలో
విహరిస్తున్న స్వేచ్చా జీవులం

రచయిత : సురేష్ సారిక

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి