13, ఆగస్టు 2020, గురువారం

తారలన్నీ తెచ్చి తులాభారమెయ్యగా సరితూగునా నీ తళుకుకి.

తారలన్నీ తెచ్చి తులాభారమెయ్యగా 

సరితూగునా నీ తళుకుకి


మంచు కొండలన్ని అలిగి మరుగున పడవా

నీ చల్లని చూపుకి


నవ్వుతూ వికసించిన నీ మోము చూసి

పువ్వులన్నీ నీ వంత పాడవా


నిసిరాతిరి, కడలి అలలు హొయలన్నీ

నీ నడకను చూసి నేర్చినవెనేమో


మారు మాట లేకుండా చెబుతున్న వినుకో

దిగదుడిపేగా అండ బ్రహ్మాండ వింతలన్ని 

నీ ముందుర


సురేష్ సారిక


కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి