31, అక్టోబర్ 2020, శనివారం

నీతులు వినే ఓపిక లేదాడికి - Telugu Poetry by Suresh Sarika

 నీతులు వినే ఓపిక లేదాడికి

పాటించే ఓపిక అస్సలు లేదు.


చొంగ కార్చుకుంటూ తిరుగుతుంటాడు

ఎక్కడెక్కడ పైట కొంగు జారుతుందా అని


మత్తెక్కించే చుక్క కోసం చక్కర్లు కొడతాడు

పొగల మైకపు అంచుల్లో నిత్యం తూలుతుంటాడు


తిని తొంగోవడమే బాధ్యతంటాడు

వాడ్ని వాడు మోసుకోవడమే భారమంటాడు


వాడి మాటకి అదుపు లేదు

నొప్పించి మాటలే తుమ్ముతుంటాడు


దోచుకుంటాడు...దాచుకుంటాడు

బలహీనుడినే వాడు వేటాడతాడు


అదే వాడి తత్వమంటాడు.

మనిషి మాత్రం కాడు వాడు.


సురేష్ సారికకామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి