10, జనవరి 2021, ఆదివారం

సరిలేని సొగసరి - Telugu Poetry


 

ఎవరది? ఎవరది?

సరిలేని సొగసరి

అడ్డగోలు గడసరి

 

తింగర రాజ్యానికి రాకుమారి

శ్రీ వెంగలప్పకి సరి లేని జోడి


వెర్రి చేష్టల సుందరాంగి

తికమకల తీరుల తింగరాంగి


మాటలకు కోటలు నెరలిచ్చే

నవ్వులకు మబ్బులు పరుగులెట్టె


చూపులకు సూర్యడు దిక్కు మార్చే

నడకలకు భూమి అదిరి బెదిరే


వసంతాన చీదరింపు గొలిపే వేషం

చల్లగాలిలో సైతం చిటపటల రేపే తత్వం


ఎవరది? ఎవరది?

సరిలేని సొగసరి

అడ్డగోలు గడసరి


సురేష్ సారిక

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి